Изпълнителен директор:

Милко Ангелов

тел: +359 2 980 26 48

факс: +359 2 986 82 65
ел. поща:m.angelov@hika-bg.com

Изпълнителен директор:

инж. Георги Павлов Гайдаров

тел: +359 86 813 200

факс: +359 86 820 010
ел. поща:georgigaydarov@siloma.bg

Заместник Изпълнителен Директор

инж. Огнян Енчев

тел. +359 86 813 217

факс: +359 86 820 010

ел. поща:ognyanenchev@siloma.bg

Търговски директор:

инж. Радко Георгиев

тел: +359 86 813 227

факс: +359 86 820 010
ел. поща:radkogeorgiev@siloma.bg

Асистент продажби:

Боряна Станчева

тел: +359 86 813 233

тел. +359 86 813 238

факс: +359 86 820 010
ел. поща:boryanastancheva@siloma.bg
 

Асистент покупки:

инж. Иван Лазаров

тел.: +359 86 813 273

факс: +359 86 820 010

ел. поща: ivanlazarov@siloma.bg

Технически отдел:

инж. Мариан Иванов

тел. +359 86 813 252

факс: +359 86 820 010

ел. поща:design@siloma.bg

Финансово счетоводен отдел:

Ивелина Николова

тел. +359 86 813 208

факс: +359 86 820 010

ел. поща:siloma@b-trust.org

Сервиз:

инж. Радослав Димитров

тел: +359 86 813 238

факс: +359 86 820 010
ел. поща: radoslavdimitrov@siloma.bg

office@siloma.bg
 

Съдържател на сайта:

Силома АД
ул. Харалампи Джамджиев 22
7500 Силистра, България
телефон: (0 359 86) 813 200
факс: (0 359 86) 820 010
e- mail:office@siloma.bg

Website: www.siloma.bg
Седалище на дружеството: Силистра
Фирмено дело на Силистренски окръжен съд:
№1352/1992
Изпълнителен директор: Милко Ангелов

e-mail:m.angelov@hika-bg.com

Изпълнителен директор: инж. Георги Гайдаров
e-mail: georgigaydarov@siloma.bg
ЕИК: BG118000400